Startpagina

Veiligheidsstickers Gebruiksaanwijzingen Technische vertalingen  


G E B R U I K S A A N W I J Z I N G E N                         

Bomax-Gwentec heeft ruim 25 jaar ervaring in het samenstellen en schrijven van gebruiksaanwijzingen (voor gebruikers, installateurs, onderhoudstechnici, programmeurs).

De gebruiksaanwijzingen worden qua inhoudsopgave opgebouwd conform de EG-normen voor gebruiksaanwijzingen.
Ook voor een beoordeling van een door uzelf geschreven gebruiksaanwijzing kunnen wij u professioneel advies bieden.

 

 

Quality Assurance


Wanneer wij gebruiksaanwijzingen proeflezen, wordt een Quality Assurance (QA)-controle toegepast.
Die controle berust op een aantal checkpoints zoals bijvoorbeeld:

1.  Voldoet de gebruiksaanwijzing qua opbouw aan de eisen volgens de Machinerichtlijn (2006/42/EG) / richtlijnen voor Gebruiksaanwijzingen?
2.  Is de tekst gemakkelijk leesbaar en eenduidig?
3.  Worden de bedieningsstappen in de juiste, duidelijke volgorde uitgelegd?
4.  Worden alle gevarenrisico's duidelijk vermeld, toegelicht, aangeduid?
5.  Zijn er mogelijk instructies en/of illustraties over het hoofd gezien?
6.  Zijn restrisico´s duidelijk omschreven en met bijv. foto´s aangegeven?
7.  Is de CE-Verklaring van Overeenkomst correct?

Aanpak
1. De controle wordt uitgevoerd aan de hand van het door u aangeleverde digitale document. 
2. Van dat document maken wij, met uw toestemming, een kopie.
3. In die kopie worden de foutieve gedeelten gecorrigeerd en/of aangevuld.
4. Het eindresultaat - het `opgeschoonde document` - krijgt u per E-mail toegestuurd.
 

Bel ons of stuur een E-mailbericht als u een offerte wilt ontvangen voor het samenstellen van een gebruiksaanwijzing op maat.

 

 Naar boven